katharina

79 inlägg

Du har väl inte missat städinbjudan?

Söndagen den 8 maj bjuds alla medlemmar in till städdag! Vi ses utanför verkstaden (snett nedanför hus nr 123) vid 11-tiden! Här finns redskap att låna samt sopsäckar! Måndagen den 9 maj kommer en grovsopscontainer som ENDAST är för de sopor som vi samlat ihop under städdagen! Tisdagen den 10 […]

Säsongsstart av panelbyte

Fortsättningen av panelbytet på våra hus är tänkt att påbörjas i mitten av maj. Det som dock är avgörande just nu är tillgången till korrekt virke, något som för närvarande kan variera med tanke på omvärldsläget. När panelbytet kommer igång är det tänkt hus nr 117 står näst på tur!

Nertagning av träd

En av granarna på baksidan av hus nr 113-115, längs med gångvägen har dessvärre tagits ned efter ett akut beslut. Detta efter att trädet börja luta efter den senaste stormen och utgjort en risk för hus och människor i området. Nedtagning av större träd när icke akuta beslut krävs, sker […]

Städdag och tillgång till grovsopscontainer

Vårens städdag planeras till den 8 maj! Mer exakt tid kommer! I år kommer vi fokusera på grenar som fallit ner i samband med vinterstormarna och skräp som ligger på marken och i naturen i föreningen. Alla är välkomna, stor som liten! Den 10 maj kommer en grovsopscontainer samt ett […]

Ingen insamling av batterier i sophusen

Insamlingslådan där medlemmar har kunnat lägga använda batterier kommer att tas bort. Detta p.g.a. rekommendationer kring brandförebyggande åtgärder. Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt numera även i butiker som säljer batterier. Tills Du lämnat Dina batterier är det viktigt att Du förvarar […]

God Jul!

God Jul önskas alla nya och gamla medlemmar i Brf Vinkremlan! Till er som firar jul här i föreningen finns det sopsäckar i papp uppställt i soprummen för allt julklappspapper som blir. Så lägg inget julklappspapper i tidningsinsamlingen eller i insamlingen för kartong, det finns nämligen en risk att plastdetaljer […]

Bundet elpris för Brf Vinkremlan till 2023

Brf Vinkremlans medlemmar kan sova lugnt om nätterna när det pratas om höga elpriser. Styrelsen kan med glädje berätta att föreningen lyckas binda elpriset för föreningen till våren 2023. Elavtalet innebär ett elpris på 48 öre/kWh och ett totalpris med skatter och avgifter på 1,31 kr/kWh.

Trasig tvättmaskin

I tvättstugan på gården vid hus nr 107-115 har dessvärre den lilla tvättmaskinen gått sönder efter 15 års trogen tjänst. En ny tvättmaskin är beställd och leverans och installation kommer att ske inom kort!

Påminnelse! När det blir fel…

Många medlemmar är riktigt duktiga när det gäller sortering av sopor och avfall i våra sophus. Men dessvärre förekommer det fortfarande en hel del felsortering och nedskräpning i våra sophus. Många vill väl och många gånger ligger ”rätt” sorts material i behållarna, men fel sorts föremål. Föremål som inte är […]

OVK och fläktfilterbyte

Under hösten 2021 är det dags för OVK – obligatorisk ventilationskontroll i föreningens lägenheter samtidigt kommer fläktfilterbyte att ske. Detta kommer att ske under vecka 45 och 46. När det är dags för Din lägenhet kommer Du att få reda på när det närmar sig.