Byte av entreprenör av återvinningshantering

Den 30 april byter Brf Vinkremlan entreprenör för återvinningsshanteringen från PreZero till Avfallskonsulten. Detta görs dels för att sänka kostnaderna och dels för att få en mer skräddarsydd lösning och hantering av återvinningen i Brf Vinkremlan. Avfallskonsulten har varit och besök föreningen och tittat på våra soprum och kommit med förslag på hur hanteringen av återvinningen skulle kunna optimeras.

Den största skillnad som medlemmarna förhoppningsvis kommer att märka av är att vissa avfallskärl kommer att byta storlek samt att avfallskärlen kommer att bytas ut vid varje hämtning. Förhoppningen är att både soprummen och avfallskärlen kommer att upplevas som fräschare.

Bytet av entreprenör är planerat till den 30 april. Med tanke på att det är helgdagar (30 april-1 maj) under den aktuella vecka så finns det en risk att det blir ett glapp i bytet. Detta betyder att det eventuellt skulle kunna saknas återvinningskärl någon enstaka dag i våra soprum. Styrelsen ber om ursäkta för eventuella besvär.

Kärlen för matavfall och restavfall berörs inte av detta byte, då dessa sköts av kommunen.

Bild: Pixabay.com