Dagsarkiv: 2024-06-16

2 inlägg

Elpris maj 2024

Elpriset för maj landande på 1,48 kr/kWh i totalkostnad. Tack vare solcellerna kunde priset sänkas några ören/kWh!

Genomförd årsstämma 2024

Presidiet för årsstämman 2024 vill tacka alla medlemmar som närvarade fysiskt eller via fullmakt på årsstämman! Under årsstämman behandlades sedvanliga punkter såsom det gångna året som bland annat inkluderade genomgång av årsredovisning, fastställande av balans- och resultaträkning och ett enhälligt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsstämman behandlade även ett antal […]