katharina

108 inlägg

Elavläsning i radhusområdet

Elavläsning sker i början av varje månad via skåpen som i lägenhetshusen finns i trapphusen och som i radhusen finns på framsidan bredvid köksfönstret. När det gäller elavläsningen i radhusen behöver därför framsidan vara snöskottad och framkomlig för att elavläsning ska kunna ske. Om vägen fram till elskåpet inte är […]

Filterbyte 5-6 december

Filterbyte i ventilationssystemen via köksfläktarna i lägenheterna kommer att ske den 5-6 december. Kontakta styrelsen vid frågor och om det är okej att representanter från styrelsen kommer den 5 eller 6 december till Dig som medlem och går in i lägenheten med huvudnyckel om Du inte är hemma. Förbered gärna […]

Kameraövervakning av soprum

Under den senaste tiden har våra soprum dels blivit utsatta för skadegörelse och dels har obehöriga varit inne i våra soprum vid ett flertal tillfällen. Därför kommer soprummen att kameraövervakas framöver. Kameror och informationsskyltar kommer att sättas upp inom kort.

Höstens grovsopscontainer

Onsdagen den 11 oktober kommer höstens grovsopscontainer till Brf Vinkremlan! Här kan medlemmar i Brf Vinkremlan kostnadsfritt slänga sina grovsopor. Containern anländer på morgonen den 11 oktober och står cirka ett dygn på mittengården vid nr 107-115. En separat behållaren kommer att finnas för elavfall. Observera att det inte är […]

Påminnelse om sopsorteringen!

Brf Vinkremlan har lyxen att kunna ha sopsortering i anslutning till våra bostäder. Som medlem i Brf Vinkremlan slipper man frakta bort majoriteten av sina sopor. Den lyxen och möjligheten för medlemmarna vill vi värna om. Dessvärre har det varit en del slarv och misskötsel på senaste tiden. Matrester har […]

Skadegörelse

Föreningen har dessvärre under två tillfällen senaste veckan utsatts för skadegörelse i form av klotter. Dels på ena tvättstugan, dels i ena soprummet. Händelserna är polisanmälda. Rör er gärna ute på våra gångvägar och på våra gårdar, så kan vi kanske tillsammans minska risken för att det händer igen.

Solcellernas produktion under våren 2023

Solen börjar synas allt mer och det innebär att även solcellerna producerar allt mer! Hittills under året har solcellerna producerat följande el: Januari: 598,81 kWhFebruari: 916,77 kWhMars: 2,43 MWh = 2 433,93 kWhApril: 8,77 MWh = 8 770 kWh 2022 producerade solcellerna totalt 74,85 MWh = 74 850 kWh!

Elpris för april 2023

Nu har föreningen fått prisuppgifterna för den första månaden utan bundet elavtal. Totalpriset inkl. skatter och avgifter för april 2023 landade på 1,85 kr/kWh, det tidigare bundna elpriset hade ett totalpris på 1,31 kr/kWh. En del har vi att tacka föreningens solceller för. Dessa har alltså bidragit till att totalpriset […]