Motioner till föreningsstämman 2024

Påminnelse! Önskar Du som medlem få ett ärende behandlat på föreningsstämman? Den 1 februari är sista dagen för inlämning av motioner till föreningens årsstämma. Detta enligt föreningens stadgar 13 §. Utdrag ur Brf Vinkremlans stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 februari.

Välkommen med din motion till styrelsen@vinkremlan.se eller i brevlådan vid förrådet mittemot nr 129 senast den 1 februari.

Föreningsstämman kommer sedan att ske under juni månad. Mer information och kallelse till föreningsstämman kommer under våren.

Bild: Pixabay