Avgiftshöjning fr.o.m. maj 2024

Styrelsen har tillsammans med ekonomisk kompetens gått igenom de ekonomiska förändringar som skett i omvärlden det senaste året och hur detta påverkar Brf Vinkremlan. Ett flertal externa förändringar har skett bara i år som påverkar och kommer att påverka Brf Vinkremlan och dess medlemmar.

Från 2023 till 2024 har snitträntan på föreningens lån gått upp från 1,1 procent till 3,18 procent och under 2024 kommer ett större lån att löpa ut och samma fördelaktiga ränta som föreningen haft går inte längre att räkna med. Under 2024 har priset på fjärrvärme ökat med 25 procent och priset på vatten och avlopp har ökat med 30 procent. Något som gått att läsa om i bland annat Norrtelje Tidning. Priset för avfallshantering har ökat med 100 procent. Detta trots att styrelsen aktivt arbetat med att sänka föreningens kostnader och ständigt bevakar mer fördelaktiga avtal och dessutom tecknat om eller kommer att teckna om vissa avtal där det är möjligt.

Med bakgrund av detta var styrelsen nödgad att den 19 mars 2024 ta beslut om en avgiftshöjning på 10 procent redan fr.o.m. maj 2024. Denna avgiftshöjning kommer alltså att synas på den avi som ska vara betalad sista april 2024.