Elpris april 2024

Elpriset för april blev 1,79 kr/kWh i totalkostnad, alltså inkl. skatter och avgifter.