Årsarkiv: 2020

26 inlägg

Vädjan inför fläktfilterbyte

En vädjan från de medarbetare som ska utföra fläktfilterbytet är att medlemmen inte är inomhus under bytet. Detta relaterat till den rådande pandemin och de föreskrifter som råder. Bytet tar ca 10 minuter och det går bra att gå ut bara just under bytet. Skulle det vara så att man […]

Slopad avgift i tvättstugorna på prov

Fr.o.m. den 1 november 2020 slopas avgiften på 10 kronor/tvättid i tvättstugorna på prov under 6 månader. Utfallet kommer att utvärderas och nytt beslut tas om 6 månader. Gör Du som medlem några speciella iakttagelser under denna period får Du gärna meddela styrelsen. Kontakt till styrelsen:mail: styrelsen@vinkremlan.semobil: 070-813 95 51

Solcellsinstallationen nästintill slutförd

Nu är solceller färdiginstallerade på taken till hus 121, 123, 125, 127 och 129! Installationsarbetet har flutit på fint. Nu inväntar vi bara installationen av mätinstrument och appen som kan visa på produktion och förbrukning. När detta är klart kommer mer information och då är meningen att alla medlemmar får […]

Byte av fläktfilter

Under hösten kommer fläktfiltrena i köksfläktarna att bytas. Nya filter tillhandahålls av föreningen och bytet utförs av representanter för föreningen. Mer information om tid kommer närmare!

Grovsopscontainer kommer den 14 september

Höstens grovsopscontainer kommer måndagen den 14 september. Där har du som medlem i Brf Vinkremlan möjlighet att slänga din grovsopor kostnadsfritt. Den kommer att stå uppställd på mittengården vid hus nr 107. Särskild behållare kommer att finnas för elavfall. Observera att om containern blir full får inga sopor placeras på […]

Arbetet fortsätter med installationen av solceller

Solceller har nu installerats på hus nr 121 och hus nr 129. Elavbrottet som krävdes i de första husen var enbart ca. 20 minuter. Planen är att installationsarbetet vid varje berört hus påbörjas på tisdagar och att ett kortare elavbrott kommer att ske under torsdagar ca. kl. 9-10 vid huset […]

Panelbyte under hösten 2020

Även Brf Vinkremlan har fått känna av Coronapandemin. Personal i företaget som arbetar med att byta panelen på våra hus har varit sjuka i covid-19 och materialbrist hos leverantörer har uppstått p.g.a. pandemin. Nu äntligen kommer arbetet åter igång och vi är glada att meddela att ett hus kommer att […]

Nu påbörjas arbetet med solceller!

Ledigheterna är nu till ända för de flesta, vilket innebär att nu startar återigen en förhoppningsvis spännande vardag igen! Den extra föreningsstämman den 27 juli beviljade styrelsens förslag om att installera solceller på några av taken på föreningens hus. Ett arbete som ligger helt rätt i tiden och som ska […]

Glöm inte Din poströst till extra föreningsstämman!

På söndag den 26 juli kallas alla medlemmar i Brf Vinkremlan till extra föreningsstämman för att ta ställning till styrelsens förslag om att bygga solceller på vissa av taken på föreningens byggnader! ??? Information om detta har kommit till alla medlemmar via brevlådan eller mail. Även till denna föreningsstämman kan […]

Upphittad mobiltelefon!

Under söndagen den 7 juni hittades en mobiltelefon i en av föreningens lekplatser. Återfås mot beskrivning. Kontakta ordförande på 070-813 95 51.