Nu påbörjas arbetet med solceller!

Ledigheterna är nu till ända för de flesta, vilket innebär att nu startar återigen en förhoppningsvis spännande vardag igen!

Den extra föreningsstämman den 27 juli beviljade styrelsens förslag om att installera solceller på några av taken på föreningens hus. Ett arbete som ligger helt rätt i tiden och som ska bli väldigt spännande att följa. De hustak som kommer att få solceller installerade är på hus nr. 121, 123, 125, 127 och 129. För de berörda husen kommer det innebära att byggnadsställningar finns runt husen i 3-4 dagar/hus och ett kortare elavbrott på några timmar/hus vid installationsarbetet. Mer information kommer till de berörda husen närmare.

Nu under vecka 35 påbörjas arbetet med att installera solceller på det första huset, hus nr. 121. De berörda i huset är informerade om vad arbetet kommer innebära. Skulle det dyka upp några frågor är man alltid välkomna att vända sig till styrelsen via mail styrelsen@vinkremlan.se eller via mobil 070-813 95 51.

Mer information kommer under arbetes gång.

Bild: Pixabay