Avbrott i fjärrvärmen!

På grund av reparationer kommer avbrott att ske i fjärrvärmeleveranserna på onsdag 21 september från kl. 12 för föreningens medlemmar. Detta kommer att visa sig i form av avbrott i varmvattnet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Grovsopscontainer

Grovsopscontainer kommer till föreningen måndagen den 3 oktober. Här kan medlemmar slänga grovsopor utan extra kostnad. Observera att elavfall ska sorteras i särskild behållare samt att inga sopor får placeras utanför containern. Containern kommer att placeras vid mittengården, vid hus nr 107-115.

Observera 2 st. avier denna månad!

På grund av tekniska problem vid en uppdatering hos leverantören av Brf Vinkremlans avier, så har det denna månad kommit 2 stycken avier. På den ena saknas elförbrukningen och på den andra är det därför bara elförbrukningen. Observera att avierna har olika avinummer och måste således betalas separat, summorna kan […]

Du har väl inte missat städinbjudan?

Söndagen den 8 maj bjuds alla medlemmar in till städdag! Vi ses utanför verkstaden (snett nedanför hus nr 123) vid 11-tiden! Här finns redskap att låna samt sopsäckar! Måndagen den 9 maj kommer en grovsopscontainer som ENDAST är för de sopor som vi samlat ihop under städdagen! Tisdagen den 10 […]

Säsongsstart av panelbyte

Fortsättningen av panelbytet på våra hus är tänkt att påbörjas i mitten av maj. Det som dock är avgörande just nu är tillgången till korrekt virke, något som för närvarande kan variera med tanke på omvärldsläget. När panelbytet kommer igång är det tänkt hus nr 117 står näst på tur!

Nertagning av träd

En av granarna på baksidan av hus nr 113-115, längs med gångvägen har dessvärre tagits ned efter ett akut beslut. Detta efter att trädet börja luta efter den senaste stormen och utgjort en risk för hus och människor i området. Nedtagning av större träd när icke akuta beslut krävs, sker […]

Städdag och tillgång till grovsopscontainer

Vårens städdag planeras till den 8 maj! Mer exakt tid kommer! I år kommer vi fokusera på grenar som fallit ner i samband med vinterstormarna och skräp som ligger på marken och i naturen i föreningen. Alla är välkomna, stor som liten! Den 10 maj kommer en grovsopscontainer samt ett […]

Ingen insamling av batterier i sophusen

Insamlingslådan där medlemmar har kunnat lägga använda batterier kommer att tas bort. Detta p.g.a. rekommendationer kring brandförebyggande åtgärder. Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt numera även i butiker som säljer batterier. Tills Du lämnat Dina batterier är det viktigt att Du förvarar […]

God Jul!

God Jul önskas alla nya och gamla medlemmar i Brf Vinkremlan! Till er som firar jul här i föreningen finns det sopsäckar i papp uppställt i soprummen för allt julklappspapper som blir. Så lägg inget julklappspapper i tidningsinsamlingen eller i insamlingen för kartong, det finns nämligen en risk att plastdetaljer […]

Bundet elpris för Brf Vinkremlan till 2023

Brf Vinkremlans medlemmar kan sova lugnt om nätterna när det pratas om höga elpriser. Styrelsen kan med glädje berätta att föreningen lyckas binda elpriset för föreningen till våren 2023. Elavtalet innebär ett elpris på 48 öre/kWh och ett totalpris med skatter och avgifter på 1,31 kr/kWh.