Glöm inte Din poströst till extra föreningsstämman!

På söndag den 26 juli kallas alla medlemmar i Brf Vinkremlan till extra föreningsstämman för att ta ställning till styrelsens förslag om att bygga solceller på vissa av taken på föreningens byggnader! ???

Information om detta har kommit till alla medlemmar via brevlådan eller mail.

Även till denna föreningsstämman kan du självklart poströsta med anledning av Covid-19 och Coronapandemin! Men glömma inte att poströsten måste vara inne senast idag 20 juli för att kunna räknas på stämman!