Panelbyte under hösten 2020

Även Brf Vinkremlan har fått känna av Coronapandemin. Personal i företaget som arbetar med att byta panelen på våra hus har varit sjuka i covid-19 och materialbrist hos leverantörer har uppstått p.g.a. pandemin. Nu äntligen kommer arbetet åter igång och vi är glada att meddela att ett hus kommer att hinnas med under denna säsong. Det är hus nr 119 där arbetet är planerat att starta upp den 8 september.

Sen är tanken att arbetet med panelbytet återupptas under våren 2021 och fortsätter med 2 hus/år som planerat.

Bild: Pixabay