Slopad avgift i tvättstugorna på prov

Fr.o.m. den 1 november 2020 slopas avgiften på 10 kronor/tvättid i tvättstugorna på prov under 6 månader. Utfallet kommer att utvärderas och nytt beslut tas om 6 månader. Gör Du som medlem några speciella iakttagelser under denna period får Du gärna meddela styrelsen.

Kontakt till styrelsen:
mail: styrelsen@vinkremlan.se
mobil: 070-813 95 51