Årsarkiv: 2023

19 inlägg

Viktigt om vinterns elavläsning i radhusområdet

Nu när det återigen har kommit en hel del snö, är det av stor vikt att boende i radhusområdet skotar fram till sina elskåp för möjlighet till elavläsning. Om framkomligheten är begränsad och elavläsning inte är möjlig kommer en uppskattad förbrukning baserat på tidigare förbrukning plus 10 % att faktureras […]

Viktig uppdatering ang. föreningens hjärtstartare!

Styrelsen har i och med att avtalet löper ut gällande föreningens två hjärtstartarna som finns i tvättstugorna, valt att göra några förändringar. Onsdag 13/12 plockas föreningens två hjärtstartare ner då avtalet löper ut. Däremot har styrelsen beslutat att förnya avtalet med en hjärtstartare som kommer att sitta utomhus och på […]

Solcellsproduktion andra halvåret 2023

Juli: 11,65 MWh = 11 650 kWhAugusti: 6,34 MWh = 6 340 kWhSeptember: 4 641,11 kWhOktober: 2 292,58 kWhNovember: 328,74 kWh Totalt under 2023 har solcellerna producerat 66,78 MWh = 66 780 kWh(!). Detta trots att solcellerna inte producerat något sedan den 25 november på grund av snön. 2021: 66,99 […]

Elpris november 2023

Vilket flera medlemmar redan noterat blev novembermånads elpris högre än oktobers låga pris. Elpriset för novembermånad som nu syns på avin som kommit i dagarna är 2,31 kr/kWh i totalpris. Med tanke på att priset var 1,47 kr/kWh i totalpris för oktober och att kylan, snön och vindstilla väder kom […]

Elpris oktober 2023

Brf Vinkremlan har för närvarande rörligt elpris, då detta är det mest fördelaktiga för föreningens medlemmar. Det innebär att elpriset fastställs i efterhand och som medlem betalar man föregående månad. Elpriset för oktobermånad som fakturerades på november-avin blev 1,47 kr/kWh inkl. fasta avgifter. Ett pris som är lägre tack vare […]

Elavläsning i radhusområdet

Elavläsning sker i början av varje månad via skåpen som i lägenhetshusen finns i trapphusen och som i radhusen finns på framsidan bredvid köksfönstret. När det gäller elavläsningen i radhusen behöver därför framsidan vara snöskottad och framkomlig för att elavläsning ska kunna ske. Om vägen fram till elskåpet inte är […]

Filterbyte 5-6 december

Filterbyte i ventilationssystemen via köksfläktarna i lägenheterna kommer att ske den 5-6 december. Kontakta styrelsen vid frågor och om det är okej att representanter från styrelsen kommer den 5 eller 6 december till Dig som medlem och går in i lägenheten med huvudnyckel om Du inte är hemma. Förbered gärna […]

Kameraövervakning av soprum

Under den senaste tiden har våra soprum dels blivit utsatta för skadegörelse och dels har obehöriga varit inne i våra soprum vid ett flertal tillfällen. Därför kommer soprummen att kameraövervakas framöver. Kameror och informationsskyltar kommer att sättas upp inom kort.

Höstens grovsopscontainer

Onsdagen den 11 oktober kommer höstens grovsopscontainer till Brf Vinkremlan! Här kan medlemmar i Brf Vinkremlan kostnadsfritt slänga sina grovsopor. Containern anländer på morgonen den 11 oktober och står cirka ett dygn på mittengården vid nr 107-115. En separat behållaren kommer att finnas för elavfall. Observera att det inte är […]