Solcellsproduktion andra halvåret 2023

Juli: 11,65 MWh = 11 650 kWh
Augusti: 6,34 MWh = 6 340 kWh
September: 4 641,11 kWh
Oktober: 2 292,58 kWh
November: 328,74 kWh

Totalt under 2023 har solcellerna producerat 66,78 MWh = 66 780 kWh(!). Detta trots att solcellerna inte producerat något sedan den 25 november på grund av snön.

2021: 66,99 MWh = 66 990 kWh (varav ca 50 dagar utan produktion eller extremt låg produktion)
2022: 74,85 MWh = 74 850 kWh (varav ca 10 dagar utan produktion eller extremt låg produktion)

Sedan starten hösten 2020 har föreningens solceller producerat 208,81 MWh = 208 810 kWh och på så sätt sänkt medlemmarnas elkostnader!

Bild: Pixabay