Dagsarkiv: 2023-12-11

2 inlägg

Solcellsproduktion andra halvåret 2023

Juli: 11,65 MWh = 11 650 kWhAugusti: 6,34 MWh = 6 340 kWhSeptember: 4 641,11 kWhOktober: 2 292,58 kWhNovember: 328,74 kWh Totalt under 2023 har solcellerna producerat 66,78 MWh = 66 780 kWh(!). Detta trots att solcellerna inte producerat något sedan den 25 november på grund av snön. 2021: 66,99 […]

Elpris november 2023

Vilket flera medlemmar redan noterat blev novembermånads elpris högre än oktobers låga pris. Elpriset för novembermånad som nu syns på avin som kommit i dagarna är 2,31 kr/kWh i totalpris. Med tanke på att priset var 1,47 kr/kWh i totalpris för oktober och att kylan, snön och vindstilla väder kom […]