Elavläsning i radhusområdet

Elavläsning sker i början av varje månad via skåpen som i lägenhetshusen finns i trapphusen och som i radhusen finns på framsidan bredvid köksfönstret. När det gäller elavläsningen i radhusen behöver därför framsidan vara snöskottad och framkomlig för att elavläsning ska kunna ske. Om vägen fram till elskåpet inte är framkomlig kommer elen att faktureras på en uppskattad förbrukning som baserat på tidigare förbrukning. Detta kommer sedan att justeras när avläsning sedan kommer att kunna ske.