Viktig uppdatering ang. föreningens hjärtstartare!

Styrelsen har i och med att avtalet löper ut gällande föreningens två hjärtstartarna som finns i tvättstugorna, valt att göra några förändringar.

Onsdag 13/12 plockas föreningens två hjärtstartare ner då avtalet löper ut. Däremot har styrelsen beslutat att förnya avtalet med en hjärtstartare som kommer att sitta utomhus och på så sätt ha en bättre tillgänglighet, då denna dessutom kan registreras på Hjärtstartarregistret. Den nya hjärtstartaren kommer att sitta utomhus på kvarterslokalen på Planetvägen 137 och kommer att monteras under januari. Då det krävs en elinstallation till en hjärtstartare med utomhusskåp kan styrelsen i dagsläget inte säga ett exakt datum, utan återkommer med mer information.

I och med att Brf Vinkremlan väljer att ha en hjärtstartare utomhus blir den publik och kan därför registreras i Hjärtstartarregistret. Syftet med registret är att alla hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras. De blir då synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt. Om ett hjärtstopp inträffat i närheten kan larmcentralen dirigera en livräddare till platsen för att hämta hjärtstartaren. Ett annat syfte med registret är att fungera som kunskapsbas för forskning inom hjärtstopp, hjärt-lungräddning och defibrillering i samhället. Vetenskapliga studier visar att om en strömstöt kan ges inom 3-5 minuter från hjärtstoppet, kan 50-70% överleva vid bevittande hjärtstopp. Tiden är den allra viktigaste faktorn för överlevnad. Källa: Sveriges Hjärtstartarregister

Hjärtstartarregistrets kartfunktion syns dels på webben och dels via tjänsten och appen SMS-livräddare.