Grovsopscontainer 8 & 9 maj

Grovsopscontainern som kom under morgonen den 8 maj är dessvärre vid lunchtid redan full, mycket tack vare idogt arbete under söndagens städdag. Överfyll inte den nuvarande containern! Observera att en ny container kommer under tisdagen 9 maj!

Vårens städdag och grovsopscontainer

Alla medlemmar i Brf Vinkremlan, stora som små är välkomna till årets städdag söndagen den 7 maj från kl. 11.00! Välkomna till verkstaden mittemot hus nr 129 för att hämta sopsäckar och låna verktyg. Alla barn som deltar under dagen kommer att få en godispåse! 🙂 Vi plockar skräp, krattar […]

Förändringar i elavtal

Elavtalet som Brf Vinkremlan haft med Norrtälje Energi i 3 år går ut den 31 mars 2023. Föreningen kommer efter det ha ett rörligt avtal tillsvidare i avvaktan på förändringar i prisbilden på el framöver. Detta innebär att det kommer bli en eftersläpning av elavgiften, då vi först in på […]

Avgiftshöjning 2023

Inför 2023 har styrelsen sett över våra utgifter och intäkter samt avgifterna till föreningen för bostadsrätterna. Mot bakgrund till det omvärldsläge vi nu befinner oss i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier och där räntor och elpriser är högre än på länge är ökade kostnader […]

Avbrott i fjärrvärmeleverans måndag 21/11

Norrtälje Energi har meddelat att det kan komma att bli avbrott i fjärrvärmeleveransen på måndag 21/11 mellan kl. 08.00 och kl. 16.00 i ett område som Brf Vinkremlan tillhör. Detta kan påverka både värme och varmvatten under den aktuella tiden.

Avbrott i fjärrvärmen!

På grund av reparationer kommer avbrott att ske i fjärrvärmeleveranserna på onsdag 21 september från kl. 12 för föreningens medlemmar. Detta kommer att visa sig i form av avbrott i varmvattnet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Grovsopscontainer

Grovsopscontainer kommer till föreningen måndagen den 3 oktober. Här kan medlemmar slänga grovsopor utan extra kostnad. Observera att elavfall ska sorteras i särskild behållare samt att inga sopor får placeras utanför containern. Containern kommer att placeras vid mittengården, vid hus nr 107-115.

Observera 2 st. avier denna månad!

På grund av tekniska problem vid en uppdatering hos leverantören av Brf Vinkremlans avier, så har det denna månad kommit 2 stycken avier. På den ena saknas elförbrukningen och på den andra är det därför bara elförbrukningen. Observera att avierna har olika avinummer och måste således betalas separat, summorna kan […]

Du har väl inte missat städinbjudan?

Söndagen den 8 maj bjuds alla medlemmar in till städdag! Vi ses utanför verkstaden (snett nedanför hus nr 123) vid 11-tiden! Här finns redskap att låna samt sopsäckar! Måndagen den 9 maj kommer en grovsopscontainer som ENDAST är för de sopor som vi samlat ihop under städdagen! Tisdagen den 10 […]

Säsongsstart av panelbyte

Fortsättningen av panelbytet på våra hus är tänkt att påbörjas i mitten av maj. Det som dock är avgörande just nu är tillgången till korrekt virke, något som för närvarande kan variera med tanke på omvärldsläget. När panelbytet kommer igång är det tänkt hus nr 117 står näst på tur!