Sandsopning lördag 6 april!

Ett säkert vårtecken är snart här! Snart kan barnen cykla, åka kickbike, skateboard eller inlines igen… Snart kan man rita med asfaltkritor igen… Snart sliper vi dra in grus i hallen… Snart är gångvägarna fria från grus! Nu är det dags för sandsopning! Lördagen den 6 april med start klockan […]

Hjärtstartare i Brf Vinkremlan

Föreningens nya hjärtstartare är nu driftsatt och sitter utomhus på väggen intill entrén till Planetvägen 135. Detta är lägenhetshuset bredvid föreningslokalen. Denna hjärtstartare är tillgänglig dygnet runt och för alla som behöver den. Det innebär även att hjärtstartaren nu är registrerad på Hjärtstartarregistret som ägs Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet). […]

Kontroll av vattenavstängningen i radhusen

På förekommen anledning vill styrelsen uppmana alla medlemmar i radhusen att regelbundet kontrollera vattenavstängningen samt motionera ballofix-kranarna. Vattenavstängningen i radhus är belägen under en lucka i golvet i klädkammaren under trappan. Kontrollera att det inte förekommer vatten i utrymmet under luckan eller att kranarna läcker vatten. Avstängningskranarna motioneras genom att […]

Avgiftshöjning fr.o.m. maj 2024

Styrelsen har tillsammans med ekonomisk kompetens gått igenom de ekonomiska förändringar som skett i omvärlden det senaste året och hur detta påverkar Brf Vinkremlan. Ett flertal externa förändringar har skett bara i år som påverkar och kommer att påverka Brf Vinkremlan och dess medlemmar. Från 2023 till 2024 har snitträntan […]

Information från valberedningen

Är Du intresserad av att vara styrelseledamot i vår bostadsrättförening Vinkremlan? Du är då välkommen att vända dig till valberedningen som valdes på den senaste föreningsstämman.Valberedningen består av * Anne-Marie Sundvall, sammankallande, Planetvägen 109* Carin Dahlqvist, Planetvägen 125, carin.dahlqvist@gmail.com* Ingrid Eriksson, Planetvägen 127, inkanmee@gmail.com Valberedningen ska enligt föreningsstadgarna:* Föreslå kandidater […]

Elpris januari 2024

Det är fortsatt fördelaktigt för Brf Vinkremlan att ha ett rörligt pris på elkostnaderna. Det totala elpriset för januari 2024 landade på 2,28 kr/kWh (inkl. kostnader för elhandel, elnät och skatter och avgifter) och kommer att faktureras på avin som kommer i mitten av februari.

Motioner till föreningsstämman 2024

Påminnelse! Önskar Du som medlem få ett ärende behandlat på föreningsstämman? Den 1 februari är sista dagen för inlämning av motioner till föreningens årsstämma. Detta enligt föreningens stadgar 13 §. Utdrag ur Brf Vinkremlans stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 februari. […]

Elpris december 2023

Det totala elpriset för december 2023 landade på 2,19 kr/kWh (inkl. kostnader för elhandel, elnät och skatter och avgifter) och kommer att faktureras på avin som kommer i mitten av januari. Det är en liten minskning i jämfört med november månads elpris.

Summering av 2023!

Styrelsen vill önska alla nya och gamla medlemmar samt samarbetspartners en god fortsättning på det nya året! Här följer en summering av det gångna året! Under året har vi kunnat välkomna ett antal nya grannar/medlemmar i vår förening. Välkomna till Brf Vinkremlan! Panelbytet har fortgått och ytterligare två hus har […]