Solcellernas produktion hittills under året

I januari producerade solcellerna under några enstaka dagar totalt 131,65 kWh.20-28:e februari (från det att snön smälte) producerade solcellerna 660,37 kWh.1-31 mars när det var nästintill snöfritt producerade solcellerna 4 648,35 kWh. Följ den spännande fortsatta utvecklingen nu under våren och sommaren! Så fort nya siffror för produktionen finns tillgängliga […]

Hjälp att sortera rätt

Det finns många olika förpackningar och är du osäker kan FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingens sorteringsguide hjälpa dig. Den gör det enkelt att göra rätt. Läs mer på deras hemsida: Sortera så här – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)

Var rädd om vattnet!

Det senaste 3 månaderna har föreningens vattenförbrukning gått upp med ca 1000 m3. Norrtälje kommun har en av de dyraste vattenavgifterna i Sverige, så det är en stor utgiftspost för föreningen. Tillsammans måste vi vara rädda om vårt vatten och försöka att minska våran förbrukning. Tänk på de enkla vattensparande […]

Nu välkomnar vi våren!

Välkommen till vårens städdag! Vi träffas utanför verkstaden (nedanför hus nr 123) söndagen den 18 april kl. 11.00 och håller på så länge vi orkar och har lust. Liten som stor är välkommen! Viktigt att vi tänker på att hålla avstånd! Måndagen den 19 april kommer grovsopscontainern samt ett kärl […]

Vädjan inför fläktfilterbyte

En vädjan från de medarbetare som ska utföra fläktfilterbytet är att medlemmen inte är inomhus under bytet. Detta relaterat till den rådande pandemin och de föreskrifter som råder. Bytet tar ca 10 minuter och det går bra att gå ut bara just under bytet. Skulle det vara så att man […]

Slopad avgift i tvättstugorna på prov

Fr.o.m. den 1 november 2020 slopas avgiften på 10 kronor/tvättid i tvättstugorna på prov under 6 månader. Utfallet kommer att utvärderas och nytt beslut tas om 6 månader. Gör Du som medlem några speciella iakttagelser under denna period får Du gärna meddela styrelsen. Kontakt till styrelsen:mail: styrelsen@vinkremlan.semobil: 070-813 95 51

Solcellsinstallationen nästintill slutförd

Nu är solceller färdiginstallerade på taken till hus 121, 123, 125, 127 och 129! Installationsarbetet har flutit på fint. Nu inväntar vi bara installationen av mätinstrument och appen som kan visa på produktion och förbrukning. När detta är klart kommer mer information och då är meningen att alla medlemmar får […]

Byte av fläktfilter

Under hösten kommer fläktfiltrena i köksfläktarna att bytas. Nya filter tillhandahålls av föreningen och bytet utförs av representanter för föreningen. Mer information om tid kommer närmare!

Grovsopscontainer kommer den 14 september

Höstens grovsopscontainer kommer måndagen den 14 september. Där har du som medlem i Brf Vinkremlan möjlighet att slänga din grovsopor kostnadsfritt. Den kommer att stå uppställd på mittengården vid hus nr 107. Särskild behållare kommer att finnas för elavfall. Observera att om containern blir full får inga sopor placeras på […]

Arbetet fortsätter med installationen av solceller

Solceller har nu installerats på hus nr 121 och hus nr 129. Elavbrottet som krävdes i de första husen var enbart ca. 20 minuter. Planen är att installationsarbetet vid varje berört hus påbörjas på tisdagar och att ett kortare elavbrott kommer att ske under torsdagar ca. kl. 9-10 vid huset […]