Dagsarkiv: 2022-03-23

3 inlägg

Nertagning av träd

En av granarna på baksidan av hus nr 113-115, längs med gångvägen har dessvärre tagits ned efter ett akut beslut. Detta efter att trädet börja luta efter den senaste stormen och utgjort en risk för hus och människor i området. Nedtagning av större träd när icke akuta beslut krävs, sker […]

Städdag och tillgång till grovsopscontainer

Vårens städdag planeras till den 8 maj! Mer exakt tid kommer! I år kommer vi fokusera på grenar som fallit ner i samband med vinterstormarna och skräp som ligger på marken och i naturen i föreningen. Alla är välkomna, stor som liten! Den 10 maj kommer en grovsopscontainer samt ett […]

Ingen insamling av batterier i sophusen

Insamlingslådan där medlemmar har kunnat lägga använda batterier kommer att tas bort. Detta p.g.a. rekommendationer kring brandförebyggande åtgärder. Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt numera även i butiker som säljer batterier. Tills Du lämnat Dina batterier är det viktigt att Du förvarar […]