Årsarkiv: 2022

10 inlägg

Avgiftshöjning 2023

Inför 2023 har styrelsen sett över våra utgifter och intäkter samt avgifterna till föreningen för bostadsrätterna. Mot bakgrund till det omvärldsläge vi nu befinner oss i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier och där räntor och elpriser är högre än på länge är ökade kostnader […]

Avbrott i fjärrvärmeleverans måndag 21/11

Norrtälje Energi har meddelat att det kan komma att bli avbrott i fjärrvärmeleveransen på måndag 21/11 mellan kl. 08.00 och kl. 16.00 i ett område som Brf Vinkremlan tillhör. Detta kan påverka både värme och varmvatten under den aktuella tiden.

Avbrott i fjärrvärmen!

På grund av reparationer kommer avbrott att ske i fjärrvärmeleveranserna på onsdag 21 september från kl. 12 för föreningens medlemmar. Detta kommer att visa sig i form av avbrott i varmvattnet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Grovsopscontainer

Grovsopscontainer kommer till föreningen måndagen den 3 oktober. Här kan medlemmar slänga grovsopor utan extra kostnad. Observera att elavfall ska sorteras i särskild behållare samt att inga sopor får placeras utanför containern. Containern kommer att placeras vid mittengården, vid hus nr 107-115.

Observera 2 st. avier denna månad!

På grund av tekniska problem vid en uppdatering hos leverantören av Brf Vinkremlans avier, så har det denna månad kommit 2 stycken avier. På den ena saknas elförbrukningen och på den andra är det därför bara elförbrukningen. Observera att avierna har olika avinummer och måste således betalas separat, summorna kan […]

Du har väl inte missat städinbjudan?

Söndagen den 8 maj bjuds alla medlemmar in till städdag! Vi ses utanför verkstaden (snett nedanför hus nr 123) vid 11-tiden! Här finns redskap att låna samt sopsäckar! Måndagen den 9 maj kommer en grovsopscontainer som ENDAST är för de sopor som vi samlat ihop under städdagen! Tisdagen den 10 […]

Säsongsstart av panelbyte

Fortsättningen av panelbytet på våra hus är tänkt att påbörjas i mitten av maj. Det som dock är avgörande just nu är tillgången till korrekt virke, något som för närvarande kan variera med tanke på omvärldsläget. När panelbytet kommer igång är det tänkt hus nr 117 står näst på tur!

Nertagning av träd

En av granarna på baksidan av hus nr 113-115, längs med gångvägen har dessvärre tagits ned efter ett akut beslut. Detta efter att trädet börja luta efter den senaste stormen och utgjort en risk för hus och människor i området. Nedtagning av större träd när icke akuta beslut krävs, sker […]

Städdag och tillgång till grovsopscontainer

Vårens städdag planeras till den 8 maj! Mer exakt tid kommer! I år kommer vi fokusera på grenar som fallit ner i samband med vinterstormarna och skräp som ligger på marken och i naturen i föreningen. Alla är välkomna, stor som liten! Den 10 maj kommer en grovsopscontainer samt ett […]

Ingen insamling av batterier i sophusen

Insamlingslådan där medlemmar har kunnat lägga använda batterier kommer att tas bort. Detta p.g.a. rekommendationer kring brandförebyggande åtgärder. Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt numera även i butiker som säljer batterier. Tills Du lämnat Dina batterier är det viktigt att Du förvarar […]