Sandsopning på gårdar och parkeringar

Onsdagen den 27 mars sandsopas föreningens innergårdar och torsdagen den 28 mars sandsopas föreningens parkeringar med start ca kl. 08.00 vid parkeringen vid radhusen. Arbetet beräknas ta ungefär 1,5 timme/parkering och vara helt avslutad ca kl. 12.30. Flytta gärna på din bil under tiden för att underlätta för arbetet och […]

Vårens städdag och container

Nu är det klart att vårens städdag i föreningen blir söndagen den 12 maj och måndagen den 13 maj kommer det en container som står till på morgonen tisdagen den 14 maj. Mer information kommer längre fram!

Öppet på kontoret

Nästa gång kontoret är öppet är onsdagen den 27 mars kl. 18.00-18.30. Då kan Du som är medlem och har frågor eller funderingar komma förbi och träffa representanter från styrelsen. Kontoret hittar Du i anslutning till föreningslokalen på Planetvägen 137. Välkomna!

Ny hemsida!

Nu är den nya hemsidan igång! Uppdateringar sker just nu i uppstartsskedet kontinuerligt, det kan innebära både mindre och större uppdateringar. Hemsidan är responsiv, vilket innebär att den bör fungera lika bra i mobilen/surfplattan som på datorn.

Öppet på kontoret

Nästa gång kontoret är öppet är tisdagen den 26 februari kl. 18.00-18.30. Då kan Du som är medlem och har frågor eller funderingar komma förbi och träffa representanter från styrelsen. Kontoret hittar Du i anslutning till föreningslokalen på Planetvägen 137. Välkomna!

Beslut om att ansöka om bygglov

Den extra föreningsstämman som hölls den 29 januari beslutade om att föreningen ska ansöka om bygglov om fasadförändring för inglasning av balkonger och uterum på radhusen. Styrelsen återkommer med besked så fort kommunen har behandlat ansökan. Beslutet gäller som sagt enbart bygglov, eventuella inglasningar och dess kostnader står varje enskild […]