Filterbyte utförs fr.o.m. v. 47

Med start under vecka 47 kommer filterbyte i fläktarna i varje bostadsrätt att ske. Mer exakta tider kommer att meddelas i respektive trapphus för lägenheterna och i brevlådorna för radhusen.