Insamling av matavfall startar v. 35

Under vecka 35 startar så äntligen insamlingen av matavfall i föreningen! Varje sophus kommer att få 2 kärl för matavfall och samtidigt försvinner begreppet hushållsavfall och ersätts av restavfall. Ett ”startkit” med en påshållare, några påsar och information om sortering av matavfall kommer att delas ut till alla lägenhetsinnehavare.

Påsarna är kostnadsfria och finns att hämta i Norrtälje på följande platser:

  • ICA Kvantum Flygfyren  
  • Stora Coop Norrtäljeporten
  • Willys Norrtälje
  • ICA Supermarket Kryddan
  • ICA Norrköp
  • Kommunhuset
  • Görla återvinningscentral

De kärl föreningen nu kommer ha i sophusen är för sortering av förpackningar, tidningar, mindre miljöfarligt avfall, matavfall och restavfall. Restavfall är det som blir kvar i soppåsen då matavfall, tidningar, pappersförpackningar, glas, plast och metall har sorterats ut.

Förutom att vi som konsumenter är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar, gör vi ett bra miljöval när vi nu också sorterar ut vårt matavfall. Genom att vi sorterar vårt avfall kan avfallet komma till nytta och bli material i nya produkter. Vårt matavfall blir biogas och biogödsel som ersätter fossila bränslen och konstgödsel.

Nedan kan Du ladda ner Norrtälje Kommuns information om sortering av matavfall och restavfall.

Praktiska sorteringstips och mer information går att läsa på norrtalje.se/matavfall

Foto: Norrtälje Kommun