Dagsarkiv: 2024-01-07

2 inlägg

Motioner till föreningsstämman 2024

Påminnelse! Önskar Du som medlem få ett ärende behandlat på föreningsstämman? Den 1 februari är sista dagen för inlämning av motioner till föreningens årsstämma. Detta enligt föreningens stadgar 13 §. Utdrag ur Brf Vinkremlans stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 februari. […]

Elpris december 2023

Det totala elpriset för december 2023 landade på 2,19 kr/kWh (inkl. kostnader för elhandel, elnät och skatter och avgifter) och kommer att faktureras på avin som kommer i mitten av januari. Det är en liten minskning i jämfört med november månads elpris.