Månadsarkiv: februari 2020

2 inlägg

När man vill sortera rätt, men det blir fel…

Många medlemmar är riktigt duktiga när det gäller sortering av sopor och avfall i våra sophus. Men dessvärre förekommer det fortfarande en hel del felsortering och nedskräpning i våra sophus. Många vill väl och många gånger ligger ”rätt” sorts material i behållarna, men fel sorts föremål. Föremål som inte är […]

Hjärtstartare i tvättstugorna

Nu har vi två stycken hjärtstartare i föreningen. De är placerade precis innanför ytterdörren på respektive tvättstuga. Ytterdörrarna till tvättstugorna är uppmärkta med skylten för hjärtstartare. Det är nyckeln som är märkt med ett ”S” som går till tvättstugorna, d.v.s. samma nyckel som även går till bommarna. Om du inte […]