Driftstörning för TV

Under torsdagen har Telenor meddelat att det är en driftstörning som berör 2 417 kunder i Norrtälje och Furusund. Felsökning pågår och beräknad klartid är satt till 9 april kl. 16.00. Följ Telenors information om driftstörningen på deras hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/driftinformation/lokala-driftstorningar-pa-tv–och-bredbandsnatet/

Önskemål om våra gemensamma ytor

Våren är här och varmare årstider närmar sig med stormsteg och glädje! Nu vill styrelsen gärna ha in Dina önskemål och förslag på förbättringar och förändringar som gäller våra gemensamma ytor i Brf Vinkremlan. Stort som smått! Förslagen blir inspel för planeringen av arbetet i föreningen, t.ex. när det gäller […]

Tömningstider av återvinningskärl

För att underlätta planeringen av din återvinning kan styrelsen nu delge aktuella tömningstider av återvinningskärlen. Pappförpackningar – varje fredag Plast – jämna tisdagar Metall – jämna tisdagar Glas – udda tisdagar Returpapper – varje fredag

När man vill sortera rätt, men det blir fel…

Många medlemmar är riktigt duktiga när det gäller sortering av sopor och avfall i våra sophus. Men dessvärre förekommer det fortfarande en hel del felsortering och nedskräpning i våra sophus. Många vill väl och många gånger ligger ”rätt” sorts material i behållarna, men fel sorts föremål. Föremål som inte är […]

Hjärtstartare i tvättstugorna

Nu har vi två stycken hjärtstartare i föreningen. De är placerade precis innanför ytterdörren på respektive tvättstuga. Ytterdörrarna till tvättstugorna är uppmärkta med skylten för hjärtstartare. Det är nyckeln som är märkt med ett ”S” som går till tvättstugorna, d.v.s. samma nyckel som även går till bommarna. Om du inte […]

Uppdatering driftstörning för TV

Under fredagen skriver Telenor följande om den aktuella driftstörning för TV: På grund av en större kabelskada har vi problem med bredbands och TV tjänster i området runt Norrtälje. Detta kan även ha viss påverkan på kapacitet. Tekniker har jobbat hela natten med lokalisering av kabelskadan och arbete har fortgått […]

Driftstörning för TV

Under dagen har Telenor meddelat att det är en driftstörning för TV som drabbar 2 235 kunder i Norrtälje, Rimbo och Furusund. Felsökning pågår och beräknad klartid är fredag 20 december kl. 14.00. Följ Telenors information på deras hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/driftinformation/lokala-driftstorningar-pa-tv–och-bredbandsnatet/

Filterbyte utförs fr.o.m. v. 47

Med start under vecka 47 kommer filterbyte i fläktarna i varje bostadsrätt att ske. Mer exakta tider kommer att meddelas i respektive trapphus för lägenheterna och i brevlådorna för radhusen.

Nya avgifter för parkeringsplatser

Från och med den 1 februari 2020 höjs avgiften för parkeringsplatserna med 20 kronor för parkering utan el och 25 kronor för parkering med el. De nya avgifterna blir 110 kronor för parkering utan el och 175 kronor med el. Avgiften för garagen berörs inte av denna höjning. De nya […]