Nyheter

123 inlägg

Öppet på kontoret

Nästa gång kontoret är öppet är tisdagen den 26 februari kl. 18.00-18.30. Då kan Du som är medlem och har frågor eller funderingar komma förbi och träffa representanter från styrelsen. Kontoret hittar Du i anslutning till föreningslokalen på Planetvägen 137. Välkomna!

Beslut om att ansöka om bygglov

Den extra föreningsstämman som hölls den 29 januari beslutade om att föreningen ska ansöka om bygglov om fasadförändring för inglasning av balkonger och uterum på radhusen. Styrelsen återkommer med besked så fort kommunen har behandlat ansökan. Beslutet gäller som sagt enbart bygglov, eventuella inglasningar och dess kostnader står varje enskild […]