Kontroll av vattenavstängningen i radhusen

På förekommen anledning vill styrelsen uppmana alla medlemmar i radhusen att regelbundet kontrollera vattenavstängningen samt motionera ballofix-kranarna. Vattenavstängningen i radhus är belägen under en lucka i golvet i klädkammaren under trappan. Kontrollera att det inte förekommer vatten i utrymmet under luckan eller att kranarna läcker vatten. Avstängningskranarna motioneras genom att vrida de fram och tillbaka. Detta bör göras regelbundet.

Kontakta styrelsen om vatten förekommer i utrymmet under luckan eller om kranarna av någon anledning är svåra att motionera.

Bild: Pixabay.com