Information från valberedningen

Är Du intresserad av att vara styrelseledamot i vår bostadsrättförening Vinkremlan?

Du är då välkommen att vända dig till valberedningen som valdes på den senaste föreningsstämman.
Valberedningen består av
* Anne-Marie Sundvall, sammankallande, Planetvägen 109
* Carin Dahlqvist, Planetvägen 125, carin.dahlqvist@gmail.com
* Ingrid Eriksson, Planetvägen 127, inkanmee@gmail.com

Valberedningen ska enligt föreningsstadgarna:
* Föreslå kandidater till de uppdrag som skall väljas på föreningsstämman
* Föreslå arvoden
* Föredra valberedningens förslag på föreningsstämman

Det är föreningsstämman som sedan väljer styrelseledamöter. Förslag på styrelseledamot kan även ges på sittande möte.

Hör av Dig via mail eller brev till någon i valberedningen om Du är intresserad av ett styrelseuppdrag eller vet någon som kan vara passande. Till valberedningen kan du skicka in förslag på en person som du vill ska representera dig i Brf Vinkremlans styrelsen under 2024–2025. Hör av Dig till valberedning i god tid under våren, för att föreslå dig själv eller någon annan att kandidera till styrelsen. Vi syns på föreningsstämman i juni!

Bild: Pixabay