Summering av 2023!

Styrelsen vill önska alla nya och gamla medlemmar samt samarbetspartners en god fortsättning på det nya året! Här följer en summering av det gångna året!

Under året har vi kunnat välkomna ett antal nya grannar/medlemmar i vår förening. Välkomna till Brf Vinkremlan!

Panelbytet har fortgått och ytterligare två hus har fått ny panel. Totalt har nu 10 hus fått ny panel de senaste åren utan att en enskild avgiftshöjning varit nödvändig för detta stora projekt.

Totalt under 2023 har föreningens solceller producerat 66,78 MWh = 66 780 kWh(!)

Två gånger under året har medlemmar haft möjlighet att kostnadsfritt slänga grovsopor och elavfall i container.

1 mars 2023 höjdes bostadsrätternas avgifter i föreningen med 2 % relaterat till omvärldsläge och inflation. Föreningens första höjning på 15 år! Detta innebär ca 100 kr för 3 rum och kök.

Under maj genomfördes en mycket lyckad städdag, då rekordmånga säckar med löv och skräp samlades in av både stor och liten.

I december utfördes det årliga filterbytet i ventilationerna i alla lägenheter.

Under året har föreningen bytt företag som sköter om vår utomhusmiljö till RCAB Entreprenad AB. De kommer sköta arbeten året runt i föreningen i form av bland annat snöröjning, sandning, skötsel av träd och buskar samt enklare mark- och anläggningsarbeten vid behov. Förutom löpande arbeten såsom snöröjning och buskbeskärning har RCAB Entreprenad AB hunnit med att förnya målningen av linjerna på våra parkeringar.

Föreningens avtal med två hjärtstartare har förnyats och framöver kommer en hjärtstartare finnas tillgänglig dygnet runt utomhus. Installationen är planerad till att ske under januari eller februari 2024. Mer information kommer. Se även tidigare inlägg.

Nu arbetar styrelsen vidare med 2024 års underhållsplan som innehåller både lång- och kortsiktigt underhåll. Under 2024 planerar styrelsen att underhållet i föreningen bland annat innebär fortsättning av panelbyte, översikt av lekplatserna samt en översyn av fjärrvärmen. Utöver detta arbetar styrelsen även löpande med att aktivt se över kostnader och att ha så fördelaktiga avtal som möjligt, såsom till exempel avtal vad gäller elkostnader.

Påminnelse! Den 1 februari är sista dagen för inlämning av motioner till föreningens årsstämma. Detta enligt föreningens stadgar. Årsstämman kommer sedan att ske under juni månad. Mer information kommer.

Återigen önskas alla medlemmar och samarbetspartners en god fortsättning på det nya året! Vi ses längs Planetvägen 97-137!