Påminnelse om sopsorteringen!

Brf Vinkremlan har lyxen att kunna ha sopsortering i anslutning till våra bostäder. Som medlem i Brf Vinkremlan slipper man frakta bort majoriteten av sina sopor. Den lyxen och möjligheten för medlemmarna vill vi värna om.

Dessvärre har det varit en del slarv och misskötsel på senaste tiden. Matrester har legat i kartongåtervinningen, pant i returpapper, grovsopor, matrester och förpackningar som kan sopsorteras har legat i restavfall.

Risken är att våra sopor inte blir hämtade, att vi måste begära tätare hämtningar till högre priser eller att föreningen får betala vite för felsorterade sopor.

Några små påminnelser:

  • I restavfall får endast sopor som blir över efter sopsortering ligga i i hopknutna påsar!
  • Grovsopor får varje enskild medlem frakta till Görla återvinningscentral.
  • Packa gärna matavfallet i dubbla påsar nu under de varma månaderna. Fluglarver/myror/flugor kommer dock förekomma ändå…

Tillsammans skapar vi fräscha återvinningsrum!