Bundet elpris för Brf Vinkremlan till 2023

Brf Vinkremlans medlemmar kan sova lugnt om nätterna när det pratas om höga elpriser. Styrelsen kan med glädje berätta att föreningen lyckas binda elpriset för föreningen till våren 2023.

Elavtalet innebär ett elpris på 48 öre/kWh och ett totalpris med skatter och avgifter på 1,31 kr/kWh.