Uppdatering av soprummen

Styrelsen arbetar i dagsläget kontinuerligt med att sortera förpackningar som hamnat fel samt att platta till skrymmande förpackningar för att skapa mer plats i kärlen. Styrelsen upplever att det finns utrymme till förbättring och som ett led till bättre fungerande soprum kommer soprummen nu under våren/försommaren att uppdateras på flera olika sätt.

  • Restavfall minskar allt mer och därför kommer ett kärl för restavfall att tas bort och ersättas med ett kärl för pappförpackningar.
  • Tömningsintervallen för kärlen med plastförpackningar kommer nu att ske veckovis istället för varannan vecka. Tömningen är nu planerad att ske på måndagar.
  • Soprummen kommer även att storstädas med rengöring av väggar, golv och tvättning av kärlen.
Bild: Pixabay