Uppdatering driftstörning för TV

Under fredagen skriver Telenor följande om den aktuella driftstörning för TV:

På grund av en större kabelskada har vi problem med bredbands och TV tjänster i området runt Norrtälje. Detta kan även ha viss påverkan på kapacitet. Tekniker har jobbat hela natten med lokalisering av kabelskadan och arbete har fortgått nu under förmiddagen. Felet är nu lokaliserat och skarvning är påbörjad. Stora delar av kabeln är nu färdigskarvad, skarvning pågår dock fortfarande och beräknas vara helt klart inom 1-2 timmar.

Beräknad klartid enligt Telenor är för närvarande fredagen 20 december kl. 20-22.