Grovsopscontainer 8 & 9 maj

Grovsopscontainern som kom under morgonen den 8 maj är dessvärre vid lunchtid redan full, mycket tack vare idogt arbete under söndagens städdag. Överfyll inte den nuvarande containern! Observera att en ny container kommer under tisdagen 9 maj!