Elpris för april 2023

Nu har föreningen fått prisuppgifterna för den första månaden utan bundet elavtal. Totalpriset inkl. skatter och avgifter för april 2023 landade på 1,85 kr/kWh, det tidigare bundna elpriset hade ett totalpris på 1,31 kr/kWh. En del har vi att tacka föreningens solceller för. Dessa har alltså bidragit till att totalpriset kan hållas nere för medlemmarna!

Det nya elpriset kommer att finnas med på den avi som ska vara betald sista maj!

Bild: Pixabay