Avgiftshöjning 2023

Inför 2023 har styrelsen sett över våra utgifter och intäkter samt avgifterna till föreningen för bostadsrätterna.

Mot bakgrund till det omvärldsläge vi nu befinner oss i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier och där räntor och elpriser är högre än på länge är ökade kostnader att vänta.

Styrelsen tog i samband med senaste styrelsemötet beslutet att fr.o.m. 1 mars 2023 höja bostadsrätternas avgifterna till föreningen med 2 %. Detta är föreningens första avgiftshöjning på över 15 år! Samtidigt beslutades det om en hyreshöjning på parkeringsplatser med elstolpe till 200 kronor och parkeringsplatser med laddstolpe till 250 kronor.

Nya avgifter fr.o.m. 1 mars 2023 blir enligt följande:

1 rum och kök: 3 798 kronor/månad (tidigare: 3 724 kr)
2 rum och kök: 4 649 kronor/månad (tidigare: 4 558 kr)
3 rum och kök: 5 244 kronor/månad (tidigare: 5 141 kr)
3,5 rum och kök: 6 165 kronor/månad (tidigare: 6 044 kr)
Radhus: 6 742 kronor/månad (tidigare: 6 610 kr)

Planerade utgifter och löpande underhåll sker fortfarande i en takt som ryms inom budgeten. Föreningens bundna elavtal går ut den 31 mars 2023, då är även högre elpriser att vänta.

Styrelsen beklagar givetvis detta beslut då det kommer drabba oss alla i form av ökade kostnader, men
lyfter samtidigt att detta är nödvändigt för att även fortsättningsvis säkerställa att föreningen har en god ekonomi och ett bra kassaflöde.