Grovsopscontainer

Grovsopscontainer kommer till föreningen måndagen den 3 oktober. Här kan medlemmar slänga grovsopor utan extra kostnad. Observera att elavfall ska sorteras i särskild behållare samt att inga sopor får placeras utanför containern. Containern kommer att placeras vid mittengården, vid hus nr 107-115.