Nertagning av träd

En av granarna på baksidan av hus nr 113-115, längs med gångvägen har dessvärre tagits ned efter ett akut beslut. Detta efter att trädet börja luta efter den senaste stormen och utgjort en risk för hus och människor i området.

Nedtagning av större träd när icke akuta beslut krävs, sker annars efter gemensamma beslut.

Bild: Pixabay.com