Ingen insamling av batterier i sophusen

Insamlingslådan där medlemmar har kunnat lägga använda batterier kommer att tas bort. Detta p.g.a. rekommendationer kring brandförebyggande åtgärder.

Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt numera även i butiker som säljer batterier.

Tills Du lämnat Dina batterier är det viktigt att Du förvarar de i en burk med lock, helst en glas- eller plåtburk för att minska brandrisken vid en eventuell kortslutning.

Klicka här för att hitta Din närmaste plats för inlämning av batterier.

Det är viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas många gånger utan att de tappar kvalitet.

I samarbete med producenter, kommuner och återvinnare gör insamlingssystemen det lätt för alla att ta ansvar för miljön – för dig och för kommande generationer.

Läs mer på Batteriåtervinningen.se

Bild: FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen