Arbetet med panelbyte fortsätter

Arbetet med panelbyte och målning av föreningens hus fortsätter. Just nu pågår arbetet för fullt på hus nr 119. Under året kommer ytterligare ett hus hinnas med. Anledningen till att bara ett ytterligare hus hinns med i år, är på grund av att det anlitade företaget har personalbrist just nu. Nästa hus som står på tur är hus nr 117. Berörda boende kommer att få mer information när det närmar sig.

Bild: Pixabay