Från gräsytor till ängar

Det behövs fler insatser för att rädda de vilda pollinatörerna. På grund av ett antal olika faktorer är vilda bin och andra pollinatörer hotade både i Sverige och internationellt. Detta kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. En av orsakerna till att pollinatörerna hotas är att ytan ängsmark minskar i Sverige. Att förvalta befintliga ängar och omvandla gräsytor till blommande marker är därför viktiga åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och bibehålla biologisk mångfald.

Som ett led i en åtgärd som gynnar både oss människor och den biologiska mångfald vi är beroende av är Brf Vinkremlan delaktiga i Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation: Rädda bina”. Detta görs genom att låta vissa av föreningens gräsytor förblir oklippta under sommaren samt genom att fröså naturliga blomsterängar som lockar till sig nyttoinsekter, ökar pollineringen och ger högre skördar. Om ett antal veckor hoppas vi kunna njuta av blommor såsom Sommarlin, Ringblomma, Blåklint, Blåeld, Vallmo, Förgätmigej, Gyllenlack, Åkerlätt, Prästkrage, Borstnejlika, vit Sommarslöja, Judas Silverpenning, Sommarglim, Riddarsporre, Fingerborgsblomma, Röllika, Gurkört och Fjädernejlika.

Läs mer på www.raddabina.se om hur Du kan göra en insats för bina i din närmiljö och samtidigt bidra till medborgarforskning om hur vi kan gynna den biologiska mång­falden.

Källor:
– ”Från gräsytor till ängar”, Naturskyddsföreningen 2020
– Operation: Rädda bina, Naturskyddsföreningen 2021
– Granngården

Bild: Naturskyddsföreningen