Solcellernas produktion hittills under året

I januari producerade solcellerna under några enstaka dagar totalt 131,65 kWh.
20-28:e februari (från det att snön smälte) producerade solcellerna 660,37 kWh.
1-31 mars när det var nästintill snöfritt producerade solcellerna 4 648,35 kWh.

Följ den spännande fortsatta utvecklingen nu under våren och sommaren! Så fort nya siffror för produktionen finns tillgängliga uppdateras dessa här på hemsidan!

Bild: Pixabay