Vädjan inför fläktfilterbyte

En vädjan från de medarbetare som ska utföra fläktfilterbytet är att medlemmen inte är inomhus under bytet. Detta relaterat till den rådande pandemin och de föreskrifter som råder. Bytet tar ca 10 minuter och det går bra att gå ut bara just under bytet. Skulle det vara så att man jobbar hemma eller av annan anledning har svårt att lämna hemmet med kort varsel, så är det flexibelt med att komma överens om en ny tid som fungerar för alla. Föreslagna tider kommer meddelas i förväg.