Grovsopscontainer kommer den 14 september

Höstens grovsopscontainer kommer måndagen den 14 september. Där har du som medlem i Brf Vinkremlan möjlighet att slänga din grovsopor kostnadsfritt. Den kommer att stå uppställd på mittengården vid hus nr 107. Särskild behållare kommer att finnas för elavfall. Observera att om containern blir full får inga sopor placeras på toppen eller bredvid containern.