Arbetet fortsätter med installationen av solceller

Solceller har nu installerats på hus nr 121 och hus nr 129. Elavbrottet som krävdes i de första husen var enbart ca. 20 minuter. Planen är att installationsarbetet vid varje berört hus påbörjas på tisdagar och att ett kortare elavbrott kommer att ske under torsdagar ca. kl. 9-10 vid huset där det pågående arbetet sker. Husen som är kvar är som tidigare meddelat hus nr 123, 125 och 127. Mer information om appen som kan användas för att följa produktion och förbrukning kommer när hela arbetet är klart.