Glöm inte Din poströst till extra föreningsstämman!

På söndag den 26 juli kallas alla medlemmar i Brf Vinkremlan till extra föreningsstämman för att ta ställning till styrelsens förslag om att bygga solceller på vissa av taken på föreningens byggnader! 🌞🌞🌞

Information om detta har kommit till alla medlemmar via brevlådan eller mail.

Även till denna föreningsstämman kan du självklart poströsta med anledning av Covid-19 och Coronapandemin! Men glömma inte att poströsten måste vara inne senast idag 20 juli för att kunna räknas på stämman!