Möjlighet att poströsta vid årets föreningsstämma

På grund av Coronapandemin är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla ska hålla avstånd och undvika att träffas i större folksamlingar. Det är inte förbjudet att hålla årsstämmor i föreningar, men för att inte bidra till smittspridning vill styrelsen för Brf Vinkremlan göra det möjligt för medlemmarna att kunna rösta utan att behöva komma till stämman.

Riksdagen har fattat beslut om en ny tillfällig lag som gör det möjligt att medlemmar i bostadsrättsföreningar kan poströsta, och styrelsen har med stöd av den lagen beslutat att tillåta poströstning vid årets stämma. Förutsättningen för poströstning är dock att röstsedel som alla medlemmar fått i brevlådan tillsammans med kallelsen används. Har Du inte fått någon eller tappat bort din röstsedel? Hör av dig till styrelsen på mail styrelsen@vinkremlan.se

Medlem som poströstar behöver inte komma till stämman utan skickar helt enkelt sin röst per post, e-post eller lägger den i brevlådan märkt med ”poströster”. Poströsterna kommer att läsas upp på stämman och räknas som om den röstande var närvarande. Den som poströstar kan bara ta ställning till valberedningens förslag, som framgår på poströsten. Detta är givetvis en begränsning i valmöjligheterna, men Riksdagen har ansett att det får accepteras med hänsyn till Coronapandemin.

Poströsten måste ha kommit fram senast den 22 juni 2020 för att kunna räknas på stämman. Skicka gärna Din röst i god tid!

Hjälp till att minska smittspridningen genom att poströsta istället för att komma på stämman!

Röstsedel skickas/lämnas till något av följande alternativ:

  • Brf Vinkremlan, Planetvägen 121, 761 64 Norrtälje
  • Brevlådan märkt med ”Poströster” vid förrådet nedanför tvättstugan vid hus nr 123.
  • Ifylld, underskriven och scannad och e-postas till styrelsen@vinkremlan.se