När man vill sortera rätt, men det blir fel…

Många medlemmar är riktigt duktiga när det gäller sortering av sopor och avfall i våra sophus. Men dessvärre förekommer det fortfarande en hel del felsortering och nedskräpning i våra sophus. Många vill väl och många gånger ligger ”rätt” sorts material i behållarna, men fel sorts föremål. Föremål som inte är förpackningar av t.ex. plast eller metall får inte sorteras i soprummens behållare för återvinning.

Observera att det enbart är det som är förpackningar och tidningar enligt FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen som vi får och är skyldiga enligt lag att sortera i soprummens behållare. Förutom behållaren för förpackningar och tidningar, har föreningen även kärl för mindre miljöfarligt avfall, matavfall och restavfall. Restavfall är det som blir kvar i soppåsen då matavfall, tidningar, pappersförpackningar, glas, plast och metall har sorterats ut.

Det som inte kan sorteras i våra sophus måste vi dessvärre själva åka med till en återvinningscentral, t.ex. Görla. Har du större föremål är du som medlem hjärtligt välkommen att kostnadsfritt låna föreningens släp. Tips för din sortering hittar du på FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen www.ftiab.se

Bild: FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen